Kurzy

Kurz e-learningu je plán, který umožní poskytovatelům odborného vzdělávání a přípravy vybudovat svou kapacitu pro používání mobilních rozšířených technologií a školení založeného na simulacích pro školení soukromých subjektů, podnikatelů a zúčastněných stran o tom, jak řešit změny životního prostředí. Zaměřuje se na vybavení poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy dovednostmi a znalostmi k řešení potřeb a charakteristik soukromých subjektů, podnikatelů a zúčastněných stran a zároveň slouží místním potřebám a prioritám jejich země a institucí.

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 2020-1-CY01-KA202-065983]

Copyright © GoGreen Project | Privacy Policy