VÍTEJTE!

Platforma eLearning má za cíl zlepšit dovednosti poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy, aby podpořili rozvoj soukromého sektoru a podnikatelů směrem k zelené ekonomice. Platforma obsahuje e-learningový kurz pro poskytovatele OVP a pedagogy s online vzdělávacími moduly, které se zaměřují na témata, která pokryjí potřeby soukromých subjektů, podnikatelů a zúčastněných stran, a elektronickou knihovnu s užitečnými zdroji.

  • faceface
    emailemail
    perm_identityperm_identity
    perm_identityperm_identity
    visibilityvisibility

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 2020-1-CY01-KA202-065983]

Copyright © GoGreen Project | Privacy Policy