eKnihovna

Elektronická knihovna platformy je bohatá databáze zdrojů s články, politickými dokumenty, publikacemi, zprávami a mnoha dalšími zdroji, které vybaví poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy užitečnými znalostmi, které jim pomohou navrhnout udržitelnější vzdělávací strategie pro přechod k zelenější ekonomice.

Webové stránky/jiné zdroje

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 2020-1-CY01-KA202-065983]

Copyright © GoGreen Project | Privacy Policy