Trénink založený na simulaci

Modul 4 vám poskytuje příklady scénářů založených na simulaci, které můžete použít ve třídě. Scénáře podporují 4 aktivity pro hraní rolí o dopadu změny klimatu a akcích, které by podniky mohly podniknout, aby na tuto výzvu reagovaly.

Po dokončení tohoto modulu byste měli být schopni:

  • popisat, co je výcvik založený na simulaci
  • aplikovat scénáře založené na simulaci ve třídě

Learning materials

X
Back to Kurzy

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 2020-1-CY01-KA202-065983]

Copyright © GoGreen Project | Privacy Policy