Úvod do rozšířené reality

Modul 2 poskytuje informace o technologii AR. Dozvíte se, co je AR a jaké typy aplikací AR existují. Také se dozvíte o existujících digitálních nástrojích, které můžete použít pro hry Úvod do rozšířené reality.

Po dokončení tohoto modulu byste měli být schopni:

  • definovat technologii AR
  • rozpoznat rozdíl mezi AR a dalšími nově vznikajícími technologiemi
  • rozpoznat dostupné digitální nástroje pro mobilní hry s rozšířenou realitou

Learning materials

X
Back to Kurzy

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 2020-1-CY01-KA202-065983]

Copyright © GoGreen Project | Privacy Policy