Digitalizované výukové scénáře pro opatření v oblasti klimatu

Modul 3 představuje rámec pro navrhování výukových scénářů s digitálními nástroji a AR. Rámec naznačuje konkrétní postup, který je třeba dodržovat při vytváření lekcí na téma opatření v oblasti klimatu, integrující hry s rozšířenou realitou pro mobilní zařízení.

Po dokončení tohoto modulu byste měli být schopni:

  • určit kroky, které můžete provést při plánování scénářů učení
  • navrhnout si vlastní výukové scénáře pro klimatickou akci pomocí AR

Learning materials

X
Back to Kurzy

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 2020-1-CY01-KA202-065983]

Copyright © GoGreen Project | Privacy Policy